Бисер Петков

Младши експерт "Други дейности по опазване на околната среда"

Logo Hi.png
Contacts                               

GSM

+395-898-70-30-88

Община Средец

ул.Преображенска", бл.17, вх.В, ет.3, ап.31

гр.Средец - 8300

Download Files
Social links
qr.jpg
MB_zoyo_header_1920x240.jpg
Phone.png
mail.png